Обратно Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект за столичен интегриран градски транспорт по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013” по обособени позиции

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект за столичен интегриран градски транспорт по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013” по обособени позиции:

  • Обособена позиция 1 – Изработване на стратегия, организиране и провеждане на информационна кампания, на събития и изпълнение на мерки за визуализация по време на строителството на проект за интегриран столичен градски транспорт.
  • Обособена позиция 2 – Изработване и излъчване на преки телевизионни включвания, телевизионни репортерски теми и филм за популяризиране на проекта".

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-215/13.11.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 12:00 часа на 29.11.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 09.12.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Въпроси и отговори 1
Въпроси и отговори 2
Въпроси и отговори 3
Въпроси и отговори 4