Назад

Изкупуване на хартиени и метални отпадъци от сградите на Столична община

Столична община набира оферти за: Изкупуване на хартиени и метални отпадъци от сградите на Столична община.

Срокът за подаване на оферти е до 17:00 часа на 29.07.2013 г. във фронт-офиса на ул. „Московска” № 33.

Необходими документи:

  • Съдебна регистрация и ЕИК (актуално правно състояние)
  • Анотация (представяне) на фирмата
  • Оферта – цена/кг за хартиени отпадъци и цена/кг за метални отпадъци.

За допълнителна информация: директор на дирекция „Управление на административен сграден фонд” – Никола Тенев – тел.: 9377 243.