Назад

Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община” по обособени позиции

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка: „Доставка на оборудване за проект: „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община” по обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване за обект „Център за настаняване от семеен тип, ПИ №217, (Източна половина)” и обект „Център за настаняване от семеен тип, ПИ №217, (западна половина)”, кв. 23, м. „Факултета”, район „Красна поляна”, гр. София;
  • Обособена позиция 2: Доставка на оборудване за обект „Център за настаняване от семеен тип – двуетажна сграда в УПИ ХІV-444” и обект „Център за настаняване от семеен тип - двуетажна сграда в УПИ XV-445”, кв. 95, бул. „Сливница”, район „Люлин”, гр. София;
  • Обособена позиция 3: Доставка на оборудване за обект „Център за настаняване от семеен тип - СГРАДА 1” И обект ”Център за настаняване от семеен тип - СГРАДА 2”, УПИ І-ЗА ЖС, КВ. 18Б, М. „Суха река - запад”, район „Подуяне”, гр. София;
  • Обособена позиция 4: Доставка на оборудване за обект „Център за настаняване от семеен тип в УПИ XXXI 42” И обект „Център за настаняване от семеен тип В УПИ XXXII 43”, КВ. 221, М „Овча купел”, район „ОВЧА КУПЕЛ”, гр. София;
  • Обособена позиция 5: Доставка на оборудване за обект „Център за настаняване от семеен тип - двуетажна жилищна сграда В УПИ XVIII-„ОБНС” И обект „Център за настаняване от семеен тип - двуетажна жилищна сграда В УПИ XX -„ОБНС”, кв. 34, м. „Бенковски”, район „Сердика”, гр. София;
  • Обособена позиция 6: Доставка на оборудване за обект „Център за настаняване от семеен тип – двуетажна жилищна сграда В УПИ I – „ЗА ЖС”, КВ. 47А, М. „бул. Станке Димитров” И обект „Център за настаняване от семеен тип – двуетажна жилищна сграда В УПИ II, КВ. 130, м. „Надежда – I част”, район „Надежда”, гр. София;
  • Обособена позиция 7: Доставка на оборудване за обект „Център за настаняване от семеен тип в УПИ IV – СГО, КВ. 24, М. „бул. Сливница”, район „Връбница”;
  • Обособена позиция 8: Доставка на оборудване за обект „Защитено жилище-2 БР. в м.„кв. Горна баня”, кв.10, УПИ X, ул. „Христо Стефчов” № 2, район „Овча купел”, гр. София;
  • Обособена позиция 9: Доставка на оборудване за обект „Защитено жилище” в УПИ Х-140, КВ.85, М. „ж.к. Дружба 1 част”, район „Искър”, гр. София.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване: 16:00 часа на 12.08.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 17:30 часа на 22.08.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Публикувано на 9.10.2013 г.

Отварянето на ценовите офертите на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъде на 11.10.2013г., от 10:00 часа, ул. „Московска”33, Зала №1.