Обратно Доставка на новопроизведени: автобус (22+1 места) и 3 леки автомобила (4+1 места)

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на новопроизведени: автобус (22+1 места) и 3 леки автомобила (4+1 места)”

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-125/24.06.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 12:00 часа на 19.07.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 29.07.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура: