Назад

Доставка на консумативи (тонер касети за принтер) за нуждите на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България

Столична община, Московска №33 набира оферта за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи (тонер касети за принтер) за нуждите на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България".

Съобщение

***

Отговор на постъпило запитване:
 

Въпрос: Моля да ни уточните дали се изисква оферираните консумативи да бъдат оригинални или произведени от производителя на съответната марка печатаща техника (Hewlett Packard) или консумативи произведени от съвместими производители, различни от производителя на съответната марка техника?

Отговор: Тонер касетите, предмет на настоящата поръчка трябва да са оригинални, нови и нерециклирани.