Обратно Доставка на готова храна в Заведенията за социални услуги: Дом за възрастни с деменция- кв. „Княжево”; СУПЦ „Княз Борис I”; Военноинвалиден дом, град Банкя; Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина”; Дневен център за възрастни хора с увреждания „Седмична грижа”; Дневен център за хора с психични разстройства

Солична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на готова храна в Заведенията за социални услуги:

  • Дом за възрастни с деменция- кв. „Княжево”;
  • СУПЦ „Княз Борис I”;
  • Военноинвалиден дом, град Банкя;
  • Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина”;
  • Дневен център за възрастни хора с увреждания „Седмична грижа”;
  • Дневен център за хора с психични разстройства;

Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-129/26.06.2013 г.

Срок за получаване на документацията: 12.07.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 22.07.2013 г., 17:00 часа.

Цена на документацията за участие: 6лв.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Публикувано на 20.8.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлагани цени на участниците в процедура ще се състои на 22.08.2013г., 10:00 часа на ул. „Московска” №3, зала №2.