Обратно Доставка и монтаж на специализирано оборудване, обзавеждане, изработване на декори и изработване на софтуер за визуализация на съдържание с цел адаптация на Централна минерална баня за Музей за история на София Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на музейни и художествени инсталации” Обособена позиция 2: „Музейна виртуализация”

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на специализирано оборудване, обзавеждане, изработване на декори и изработване на софтуер за визуализация на съдържание с цел адаптация на Централна минерална баня за Музей за история на София:

  • Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на музейни и художествени инсталации”;
  • Обособена позиция 2: „Музейна виртуализация”.

Цена на Документацията за участие – 12 лв. с ДДС.

Срок за получаване: 16:00 часа на 02.12.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 17:30 часа на 12.12.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата.

***

Въпроси и отговори 1
Въпроси и отговори 2
Въпроси и отговори 3
Въпроси и отговори 4
Въпроси и отговори 5