Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка и монтаж на 3 броя климатична инвенторна сплит система за таванен монтаж в заседателна зала на Столичен общински съвет, находяща се на ул. Московска №33, ет.5"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка и монтаж на 3 броя климатична инвенторна сплит система за таванен монтаж в заседателна зала на Столичен общински съвет, находяща се на ул. Московска №33, ет.5".

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9017649 където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи: