Назад

1. Реконструкция на бул."Прага", в участъка от бул. "Ген.Скобелев" до бул."Пенчо Славейков". 2. Рехабилитация на ул. Кумата и ул. Нарцис, вкл. моста по ул. Нарцис над р. Драгалевска, район Витоша

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:

1. Реконструкция на бул."Прага", в участъка от бул. "Ген.Скобелев" до бул."Пенчо Славейков".

2. Рехабилитация на ул. Кумата и ул. Нарцис, вкл. моста по ул. Нарцис над р. Драгалевска, район Витоша.

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-109/04.06.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 12:00 часа на 05.07.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 15.07.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Отговори на въпроси 1
Отговори на въпроси 2
Отговори на въпроси 3
Отговори на въпроси 4
Отговори на въпроси 5

***

Решение за удължаване на срока

***

Публикувано на 23.10.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за процедурата, ще се състои на 25.10.2013 г. от 14:00 ч. на ул. „Париж”№ 3 – Заседателна зала.