Назад

Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. „Янко Сакъзов” към общински културен институт – Театър „София”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. „Янко Сакъзов” към общински културен институт – Театър „София”

Код по КОП 45236200.

Валидна до: 28.08.2012 год.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА,

публикувана на Портала за обществени поръчки, уникален код (ID) 9005364.

Допълнителни документи: