Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Ремонт на вътрешната отоплителна инсталация в административната сграда на Столична община на ул. „Московска” № 33”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Ремонт на вътрешната отоплителна инсталация в административната сграда на Столична община на ул. „Московска” № 33”

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID): 9004615.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи: