Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Почистване и поддръжка на изгребните ями и продухване на вътрешно – площадкова канализация в приют за безстопанствени кучета в кв. „Сеславци и с. „Горни Богоров”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Почистване и поддръжка на изгребните ями и продухване на вътрешно – площадкова канализация в приют за безстопанствени кучета в кв. „Сеславци и с. „Горни Богоров”

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9005352.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи: