Назад

Обновяване на парк „Борисова градина” – I етап, част „Алейно осветление”

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка: „Обновяване на парк „Борисова градина” – I етап, част „Алейно осветление”.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване: 16:00 часа на 26.03.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 05.04.2012 г.
Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Отговори на въпроси - 1
Отговори на въпроси - 2
Отговори на въпроси - 3
Отговори на въпроси - 4
Отговори на въпроси - 5
Отговори на въпроси - 6

***

Публикувано на 21.5.2012 г.

Отварянето на ценовите офертите на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура, ще бъде на 23.05.2012 г., ул. „Париж” №3, зала 109, от 11:30 часа.