Назад

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Адаптация на Централна минерална баня за Музей на София с активно присъствие на минерална вода”, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/3.1-03/2010/009 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Адаптация на Централна минерална баня за Музей на София с активно присъствие на минерална вода”, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/3.1-03/2010/009 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

Цена на Документацията за участие – 12 лв. с ДДС.

Срок за получаване: 16:00 часа на 14.01.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 17:30 часа на 24.01.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Решение за промяна

***

Oтговори на въпроси - СО-2600-234/15.01.2013
Oтговори на въпроси - СО-2600-532/28.01.2013

***

Публикувано на 4.3.2013 г.

Отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъде на 06.03.2013 г., ул. „Париж” №3, Зала №109, от 14:00 часа.