Назад

Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Алабин”, Етап II: от ул. „Неофит Рилски" до ул. „Солунска”

Столична община откри открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Алабин”, Етап II: от ул. „Неофит Рилски" до ул. „Солунска”.

Откритата процедура е открита с Решение РД-09-03-124/12.12.2012 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 14.01.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 24.01.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Отговори на въпроси - СО-2600-102[1]/10.01.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-102[5]/15.01.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-102[6]/16.01.2013 г.

***

Публикувано на 01.02.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за процедурата, ще се състои на 05.02.2013 г. от 10:00 ч. на ул. „Париж”№ 3 – Заседателна зала.