Назад

Довършване СМР за обекти: „Корекция на р. Владайска от ул. „Дамяница” до площад „Сред село” и „Корекция на р. Владайска между бул. „Никола Петков” и бул. „Овча купел

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка: „Довършване СМР за обекти: „Корекция на р. Владайска от ул. „Дамяница” до площад „Сред село” и „Корекция на р. Владайска между бул. „Никола Петков” и бул. „Овча купел”.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация: 16:00 часа на 17.09.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 27.09.2012 г.

На настоящата страница се осигурява пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура: