Назад

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на здравните кабинети в училища и детски заведения на територията на Столична община

Столична община, ул."Московска" No 33, откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка: Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на здравните кабинети в училища и детски заведения на територията на Столична община”

Код по КОП 33600000

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на Документацията за участие: 12:00 часа на 09.11.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 19.11.2012 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, включително:

За допълнителна информация: тел: 02 9377345 – Диана Цекова