Назад

Абонаментна поддръжка и ремонт на 4 (четири) броя асансьори в административните сгради на Столична община на ул. „Московска“ №33, ул. „Париж“ №3, ул. „Париж“ №1

Столична община, ул. "Московска" №33, набира оферти за избор на изпълнител за: „Абонаментна поддръжка и ремонт на 4 (четири) броя асансьори в административните сгради на Столична община на ул. „Московска“ №33, ул. „Париж“ №3, ул. „Париж“ №1“.

Код по КОП: 50750000

Съобщение
 

Приложения: