Заглавие Дата на публикуване
Изготвяне на инвестиционен работен проект за „Основно обновяване на сградата на ул. „Париж” № 5, район „Оборище” 24.11.2011
Абонаментно сервизно поддържане на асансьорите в Дом за стари хора – кв. „Дървеница”, ул. „Пловдивско щосе” 8 21.11.2011
Поддръжка на асансьорите в административните сгради на Столична община на ул. „Московска” 33 /2 броя/ и на ул. „Париж” 3 /1 брой/ 18.11.2011
Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на мост по ул. „Войнягово“ при ул. „Меча поляна“, кв. Княжево“; 2. Изготвяне на идеен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на пешеходен мост, свързващ алея „Шейново“ с централен парк „Кестените“, район Банкя“; 3. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на пешеходен мост над река Владайска срещу борса „Зимница“, район Подуяне“; 4. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за мостови съоръжения в с. Владая: 4.1. Мост над река Владайска по ул. „Сребрист бор“; 4.2. Мост по ул. „Подкраище“ над река Суха лешница; 4.3. Мост над река Суха лешница при ул. „Китен“ №28 5. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на водосток на общински път с. Равно поле – с. Долни Богров над приток на река Лесновска, район Кремиковци“; 6.Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на пасарелка, свързваща ул. „Кожарска“ и ул. „Медникарска“ над река Владайска, райони Сердика и Подуяне“; 7. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на мост по ул. „Одеса“ над река Владайска (при Топлоремонтстрой), райони Сердика и Подуяне»; 8. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над канал, район Нови Искър“; 9. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост по бул. „Лазар Михайлов“ над река Суходолска, район Сердика“; 10 Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост над река Искър при село Кубратово, район Нови Искър“: 11. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост над река Лесновска, село Световрачане, район Нови Искър“; 12. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за мостови съоръжения над река Лесновска на път IV18051(на влизане в село Челопечене), район Кремиковци”; 12.1 „Основен ремонт на мост (източен) над река Лесновска на път IV18051(на влизане в село Челопечене), район Кремиковци”; 12.2. „Реконструкция на мост (западен) над река Лесновска на път IV18051(на влизане в село Челопечене), район Кремиковци”; 13. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за „Основен ремонт на 2бр. Надлези, над ж.п. линия, село Ботунец, район Кремиковци“; 14. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост по ул. „Жак Дюкло“ над река Перловска, район Кремиковци“; 15. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над река Лесновска, район Нови Искър“; 16. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Ремонт на мост по ул. „Горска теменуга“ при кръстовище с ул. „Явор“, кв. Княжево“; 17. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Мост над река Лесновска по ул. „Езерата“, село Негован, район Нови Искър“. 18.11.2011
Демонтаж на наличния рентгенов апарат, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нов рентгенов апарат за рентгено - графии за нуждите на „СБДПЛР Панчарево” ЕООД, Район „Панчарево” 18.11.2011
Изработване на табелки за вътрешна употреба с имената на новоизбраните общински съветници за мандат 2011-2015 г. 17.11.2011
Упражняване на строителен надзор на обект Изпълнение на проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци - с. Долни Богоров 08.11.2011
Доставка на 650 /шестстотин и петдесет/ броя клиентски лиценза за работни станции и 5/пет/ броя сървърни лиценза на антивирусен софтуер „Kaspersky Anti Virus” 04.11.2011
Преустройство и промяна на предназначението на пункт на „Български червен кръст” в Областен информационен център за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в България – І-ви етап 03.11.2011
Абонаментно техническо поддръжане на копирни машини Xerox 19.10.2011