Назад

Охрана на обекти на Столичната община, районни администрации, общински предприятия, инкасо и обекти на други общински структури, намиращи се на територията на гр. София по обособени позиции: 1. Обекти на Столична община, районни администрации, инкасо, подлез „Ротонда” и други общински обекти; 2. Обекти на дирекция „Социална дейност”; 3. Обекти на дирекция „Зелена система”; 4. Обекти на ОП „Гробищни паркове”; 5. Обекти общинска собственост – незавършено строителство; 6. Пунктове/отдели/ на дирекция „ПАМДТ”- физическа охрана и СОТ; 7. Охрана и транспортиране на парични средства от пунктове на дирекция „ПАМДТ” – Инкасо; 8. Общинско мероприятие „Парк-музей Врана”; 9. Обекти на общински предприятия – Зоологическа градина и Екоравновесие; 10. Обекти на дирекция „Здравеопазване”

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка: „Охрана на обекти на Столичната община, районни администрации, общински предприятия, инкасо и обекти на други общински структури, намиращи се на територията на гр. София по обособени позиции:

1. Обекти на Столична община, районни администрации, инкасо, подлез „Ротонда” и други общински обекти;
2. Обекти на дирекция „Социална дейност”;
3. Обекти на дирекция „Зелена система”;
4. Обекти на ОП „Гробищни паркове”;
5. Обекти общинска собственост – незавършено строителство;
6. Пунктове/отдели/ на дирекция „ПАМДТ”- физическа охрана и СОТ;
7. Охрана и транспортиране на парични средства от пунктове на дирекция „ПАМДТ” – Инкасо;
8. Общинско мероприятие „Парк-музей Врана”;
9. Обекти на общински предприятия – Зоологическа градина и Екоравновесие;
10. Обекти на дирекция „Здравеопазване”
.

Процедурата е открита с Решение № РД-09-03-34/16.11.2011 г.

Цена на документацията за участие: 12 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация за участие: 12:00 часа на 16.12.2011 г.

Срок за подаване на оферти:12:00 часа на 27.12.2011 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Отговори на въпроси - 1
Отговори на въпроси - 2

***

Публикувано на 01.03.2012 г.

Отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура, ще бъде на 05.03.2012 г., от 11:00 часа на ул. „Париж” № 3, етаж 1, Заседателна зала.