Назад

Доставка на канцеларски материали по обособени позиции: 1) за нуждите на дирекциите в Столична община и Столичен общински съвет; 2) за нуждите на дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”; 3) за нуждите на направление "Архитектура и градоустройство"

Столична община, ул."Московска" № 33, откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка: "Доставка на канцеларски материали по обособени позиции:

  1. за нуждите на дирекциите в Столична община и Столичен общински съвет;
  2. за нуждите на дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”;
  3. за нуждите на направление "Архитектура и градоустройство"".

Код по КОП 55900000

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията за участие: 16:00 часа на 09.12.2010 г.

Срок за подаване на оферти: 13:00 часа на 20.12.2010 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

 

За допълнителна информация: тел: 02 9377345 – Диана Цекова

***

Публикувано на 21.01.2011 г.

Отварянето на ценовите офертите на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за обществената поръчка, ще бъде на 26.01.2011 г. ул. „Московска” 33 от 10:00 часа.