Назад

Отпечатване на данъчни съобщения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г., пликоване и разпространение чрез дoставяне на задължените лица на територията на Столична община

Столичната община, ул."Московска" No 33, откри процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка за: "Отпечатване на данъчни съобщения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г., пликоване и разпространение чрез дoставяне на задължените лица на територията на Столична община"

Информация може да намерите и на порталът за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки: aop.bg под номер 00087-2009-0124, и в сайта на Държавен вестник – Услуги №3 от 28.10.2009 г.

Срок за получаване на документация за участие: 12:00 часа на 04.12.2009 г.

Срок за подаване на оферти:12:00 часа на 14.12.2009 г.

За допълнителна информация: инж. Виктория Петкова, тел: 9377366.

Адрес: ул. „Париж” № 1, ет.1, ст.3

***

Публикувано на 17.12.2009 г.

Отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя за обществената поръчка, ще бъде на 21.12.2009 г., 10:00 часа, ул. "Московска" №33, зала 1, II етаж.