НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА
Назад

Наблюдавано жилище за младежи, напускащи домове за деца, лишени от родителски грижи

Адрес: гр. Нови Искър, кв. "Курило", ул. "Копривщица" № 2
Директор: Добринка Богданова
Тел.: 0886 692 188