Назад

Столичният инспекторат извършва проверки на строителни обекти и автосервизи

През днешния ден Столичният инспекторат е проверил 87 строителни обекта  във 24-те района на Столична община за замърсяване като на всички са съставени констативни протоколи с предписания.  За констатирани на място нарушения са съставени 6 акта за установяване на административно нарушение. Проверени са и 6 броя автосервизи относно нерегламентирано изгаряне на отпадъци, където не са установени нарушения.

Служителите на инспектората са извършили и проверки  по сигнали на граждани за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Съставени са 2 акта за административно нарушение. Проверките целят недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъци и замърсяване на въздуха и се правят във връзка с прогноза за превишения на среднодневните норми на фините прахови частици.