Назад

Столична община ускорява достъпа до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи

Съветът за инвестиции към БТПП заедно с Общинския гаранционен фонд за МСП (ОГФМСП) и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) организираха информационна среща относно възможностите, които Столична община предлага в подкрепа на инвестициите, предприемачеството, иновативните и стартиращи фирми в София. Срещата премина при много голям интерес – над 80 представители на бизнеса и предприемаческата общност участваха в събитието, което се проведе в сградата на БТПП.

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев заяви, че бизнесът има нужда най-вече от информация, която Търговската палата и съответните държавни, регионални и общински институции предоставят и разясняват. 

Владимир Томов, председател на Съвета за инвестиции към БТПП, в който членуват банки, инвестиционни фондове, частни инвеститори, финансови институции, гаранционни фондове, общински и държавни  агенции изтъкна доброто сътрудничество със Столична община с цел установяване на комплексен подход при финансирането на бизнес проектите на малките и средни предприятия. 

Председателят на Съвета за управление на ОГФМСП и на комисията по европейски програми, проекти и международно сътрудничество към Столичния общински съвет Ирина Йорданова подчерта, че подкрепата на Столична община за бизнеса и предприемачеството в София не би била пълноценна без тясното сътрудничество с организациите, които представляват бизнеса. „Ние разчитаме изключително много на това сътрудничество и постоянно го развиваме през последните десет години под различни форми на взаимодействие – посочи Йорданова. – Осъществяваме много тесен диалог с бизнеса преди да приемем бюджета на СО“ – допълни тя. „Така например, проектобюджет 2019 беше представен пред Консултативния бизнес съвет към кмета на София още в началото на декември, а зам.-кметът на СО г-н Барбалов проведе срещи с ръководствата на работодателски организации, за да чуе тяхното мнение и предложения. Председателят на комисията по икономика и зам.-председател на СОС    г-н Стойнев подържа постоянен диалог с организациите на бизнеса и консултира с тях бизнес средата в София.“ Г-жа Йорданова приветства членството на ОГФМСП и СОАПИ в Съвета по инвестиции към БТПП. Тя обяви иновативния проект на Столична община „Акселератор Стартъп София”, създаден по инициатива на кмета г-жа Фандъкова, който обединява усилията на Общинския гаранционен фонд, СОАПИ и на Програма „Европа“ на СО.

Николай Ценков, управител на ОГФМСП, обясни, че над 120 млн. лева кредити, гарантирани от Общинския гаранционен фонд, са усвоени като са подпомогнати 650 малки и средни предприятия. Той представи актуалните гаранционни схеми на Фонда, улесняващи достъпа до финансов ресурс за МСП на територията на Столична община. С цел подпомагане и стимулиране на иновациите и стартиращите предприятия през 2018 г. ОГФМСП започва специализирана гаранционна схема за иновативни и/или стартиращи предприятия: Програмата ФИСП, разработена в изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София.  По Програмата ФИСП до момента са консултирани близо 30 бизнес проекта, като над 15 от тях са придвижени за кредитиране към банките партньори.

Надя Султанова представи Столичната общинска агенция за приватизация  и инвестиции (СОАПИ), която предоставя актуална информация за приоритетните индустрии на територията на град София и активно привлича чуждестранни инвеститори.

Александър Сарафов и Деница Боева представиха новия инструмент „Акселератор Стартъп София” и запознаха участниците с начина за кандидатстване. Целта на новата програма е да работи с предприемач, физическо лице или стартираща фирма, за период от 3 до 5 месеца, предоставяйки им финансиране в размер 5 – 10 хиляди лв. и да ги подготви за представяне през следващ етап за финансиране от банки и стратегически инвеститори. Предприемачите участват с 10% съфинансиране в проекта. Крайният срок за кандидатстване по Програмата е 28 февруари 2019 г. Потенциалните бенефициенти могат да се запознаят с насоките за кандидатстване и пълната информация и възможност за кандидатстване – на сайта www.evropa-so.bg