Обратно Осем акта съставиха само днес екипи на Столичен инспекторат при проверки за източници на замърсяване

При извършени проверки за източници на замърсяване на атмосферния въздух през днешния ден екипите на Столичен инспекторат съставиха 8 акта за установени нарушения.

Проверени са строителни обекти, автосервизи и пунктове за смяна на автомобилни гуми. Извършени са и проверки за горене на отпадъци на открито.

Екипите провериха 33 строителни обекта в районите "Красно село", "Изгрев", "Студентски", "Лозенец" и "Витоша", където са съставени 7 акта за установени нарушения.

Проверени са общо 28 автосервиза и пунктове за смяна на автомобилни гуми и за горене на отработено масло.

За горене на отпадъци на открито в район "Подуяне" на ул. "Дан Колов“ е съставен акт.

Съвместно с район "Красна поляна" бяха извършени проверки на ул. "Ришки проход" (бившите виетнамски общежития), където са извозени четири камиона с отпадъци. Този месец при проверки на жилищата в бившите виетнамски общежития за нерегламентирано горене са съставени 11 броя актове.