Назад

Удължаване на срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат 2020 – 2024

С оглед обявеното Извънредно положение на територията на Република България, съгласно Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и спазване на мерките за ограничаване разпространението на коронавирус, първоначално обявеният срок за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат 2020 – 2024 г., от 2 март до 6 април 2020 г., ще бъде удължен със срока на извънредното положение на територията на Република България. Кандидатите, които вече са подали документите си, не е необходимо да ги подават повторно.