Назад

Столичната община представи опита си в използване на изкуствен интелект в Европейския парламент

Използването на изкуствен интелект за въвеждане на иновативната услуга електрически градски транспорт при поискване представиха Севдалина Войнова, директор "Програми" в Асоциация за развитие на София и Иван Николов, директор на дирекция „Транспорт“ в Столична община в рамките на работно ателие.

Комисията на Европейския парламент по Изкуствен интелект в дигиталната епоха организира работно ателие на 28 май, 2021 г. на тема: "Изкуствения интелект и публичната администрация". Събитието целеше да дискутира използването на изкуствен интелект и алгоритми в публичните услуги в ЕС и да подпомогне евродепутатите в насърчаване дигитални решения за публичната администрация и намиране на подходящия регулаторен баланс.

Столичната община беше сред поканените за изслушване четири европейски администрации – представители на правителствата на Финландия и Дания и Националния изследователски институт в Полша – за да споделят контекста, конкретните параметри, наученото до този момент и предизвикателствата пред използването на изкуствен интелект.

"Динамиката в ползването на градски транспорт ще става все по-голяма и Столична община показа, че има визията да се справя с тези предизвикателства. София представи проекта си INNOAIR, наравно с други инициативи, идващи от Финландия, Дания и Полша, което е доказателство, че идеите и иновациите в нашата столица не отстъпват на тези в други европейски градове" – сподели Ева Майдел, депутат от Европейския парламент и инициатор на инициативата София да бъде представена на това събитие.

Иван Николов, директор на дирекция „Транспорт“ в Столична община, и Севдалина Войнова, директор "Програми" в Асоциация за развитие на София, представиха използването на изкуствен интелект за въвеждане на иновативната услуга Електрически градски транспорт при поискване. Тази услуга се разработва в рамките на проект ИНОЕЪР, първият български проект, финансиран от инициативата на ЕС Иновативни дейности за градско развитие. С помощта на големи данни и изкуствен интелект традиционните автобусни маршрути и разписания в някои крайни квартали ще бъде заменен от проактивна услуга, като електрически минибуси се движат по гъвкави маршрути и разписание според търсенето на услугата. Говорителите споделиха и някои научени уроци досега – нуждата от радикално подобряване на управлението на данни, създаване на капацитет в рамките на администрацията за работа с изкуствен интелект, необходимостта от анализ на социалните и икономически ефекти и др.

Евродепутатите и техните екипи проявиха значителен интерес към споделеното от София и дискутираха допълнително как преодоляваме съпротивата за промени, какви стимули използваме за привличане на университети, в каква посока виждаме развитието на регулациите. Обсъдени бяха възможни стимули и структурирана обмяна на опит на европейско равнище.

Повече за работното ателие можете да видите на интернет страницата на Комисията на ЕП по Изкуствен интелект в дигиталната епоха
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/aida-workshop-on-ai-and-public-administr/product-details/20210520CAN60988