Назад

СОФИЯ ИЗБИРА ЗЕЛЕНОТО очаква вашите проекти до края на януари

Все още можете да се включите в инициативата на Столична община СОФИЯ ИЗБИРА – предложенията за проекти се приемат до 31 януари 2022 г.

Всеки, който иска да допринесе за развитието на столицата и да бъде промяната, която иска да види в своя град, може да се включи в Програмата на Столична община СОФИЯ ИЗБИРА ЗЕЛЕНОТО. И тази година тя финансира проекти, предложени директно от гражданите, като този път е посветена на екологичните теми.

Бюджетът на Програмата е общо 1 000 000 лв. за 2022 г. като той може да бъде разпределен между няколко средни и по-малки проекти или да бъде реализиран чрез един по-мащабен проект с максимална стойност от 1 млн. лв.

Проектите могат да бъдат разработени и подадени както от граждани, така и от неправителствени и професионални организации. Единственото условие е да бъдат на екологична тематика. Можете да видите възможните категории тук:

https://www.sofia.bg/en/sofia-izbira-zelenoto

Споделяме и няколко насоки към гражданите, които смятат да изпратят своите предложения за проекти:

  • Те трябва да бъдат описани по-подробно и да са включени нужните детайли, така че да може да се прецени дали проектът е реално изпълним;
  • Важно е те да бъдат конкретни и да предлагат решение на конкретен проблем и за конкретно място в града;
  • Приложете ориентировъчен бюджет за предложената от вас намеса;
  • Ако имате схеми, снимки и други визуални материали – всичко, което ще илюстрира по-пълно вашата идея, също ви насърчаваме да изпратите.

След приключване на първия етап от Програмата – подаването на предложенията от гражданите – предстои разглеждането им от експерти в Столична община, които ще преценят единствено дали проектите могат да бъдат реализирани в рамките на следващата година и в определения бюджет.

Финалният етап е общественото гласуване, когато ще бъде възможно гражданите да изберат най-добрите проекти от всички публикувани на сайта на Столична община предложения. Събралите най-много гласове проекти, които влизат в определения общ бюджет, ще пристъпят към последващ етап на реализация.

Допълнителна информация за кандидатстването и етапите от Програмата можете да откриете тук: https://www.sofia.bg/en/sofia-izbira-zelenoto