Районните данъчни каси - с удължено работно време

В работните дни от 18 април до 2 май 2017 г. включително касите на всички 22  районни отдела  на дирекция "Общински приходи" в София ще работят с удължено работно време - от 8,30 ч. до 18,30 ч.  

Крайният срок за плащане на местните данъци с отстъпка от 5%, при внасяне на цялата дължима сума, е 2 май, тъй като 30 април се пада в неделя, а 1 май е неработен ден. 

За такса смет не се предвиждат отстъпки, но крайният срок за първата вноска т.г. също е 2 май. 
 Ако плащате местните данъци на части, сроковете за данък сгради и МПС са: 30 юни - за първа вноска и 31 октомври - за втора вноска.
За такса смет вноските са 4 и сроковете са съответно - 2 май, 30 юни, 30 септември и 30 ноември. 
 Плащане може да се направи във всеки от 22-та районни отдела на дирекция "Общински приходи". Там може да ви бъде издаден и ПИН-код, с който да си правите справки или направо да плащате онлайн местните си данъци през електронната страница на общината https://sonet09.sofia.bg/OnlineReportWSClient/obligations.
За да получите ПИН-код трябва да представите документ за самоличност. Плащане може да се прави и чрез различни финансови институции.