Назад

Проведе се общински „Екопавилион“

 

По случай предстоящата Европейска седмица за намаляване на отпадъци Столична община организира „Екопавилион“, посветен на разделното събиране и рециклиране, в Западен парк.

Експерти се срещнаха с граждани и отговаряха на поставени въпроси. Те представиха и инициативите, които Столична община реализира за разделното събиране на различни видове отпадъци, за правилното им разпределяне, както и конкретни графици за изхвърляне.

Всеки посетител имаше възможност на място да предаде своя текстилен отпадък или малък електрически уред, който не използва вече.