Назад

Над 20 стари автомобила са преместени за последната седмица

Над 20 излезли от употреба моторни превозни средства са премахнати принудително от общински терени в районите „Слатина“, „Възраждане“, „Илинден“ и „Триадица“. Собствениците им са имали тримесечен срок, в който да ги преместят в частни терени. Установено е неизпълнение на предписанието и затова автомобилите са транспортирани на площадки за временно съхранение и разкомплектоване. В този период също така над 50 коли са стикирани в районите „Триадица“, „Възраждане“, „Слатина“, „Надежда“ и „Илинден“.

От започването на процедурата през месец октомври 2009 г. до момента на територията на Столична община са установени 23172 автомобила, на които са поставени стикер-предписания за доброволно преместване. При извършваните последващи проверки е констатирано премахването на 12474 излезли от употреба автомобили в законоустановения тримесечен срок и 446 бр. са минали годишен технически преглед, с което е отпаднал критерият за определянето им като излезли от употреба моторни превозни средства.  

Принудително са преместени 2428 превозни средства. Останалата част са в процедура по преместването им.