Назад

На сайта на Столична община гражданите могат да намерят актуална информация за предстоящите предсрочни избори

 

На Информационния портал на Столична община на адрес https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/ гражданите имат възможност да намерят актуална информация за предстоящите предсрочни избори за народни представители, които ще се проведат на 11 юли 2021 г.

Желаещите могат да достигнат до информацият чрез сайта https://www.sofia.bg/ и след това да изберат икона „Предсрочни парламентарни избори“ или към портала: https://bit.ly/3ggG4pS

На него можете да се информирате за:

  • номера и местонахождението на избирателната секция, в която можете да упражните правото си на вот
  • броя на избирателите в съответната секция и начина на гласуване машинно/с хартиени бюлетини
  • номера на секцията в местата за гласуване, предназначени за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
  • линк към справка за избирателни права чрез сайта на ГД ГРАО
  • електронни услуги за изборите
  • разяснителната кампания на ЦИК
  • важни съобщение и др.