Назад

Мерки за енергийна ефективност изпълняват във Второ СУ „Акад. Емилиян Станев“

Специализираният общински приватизационен фонд ще отпусне средства за дофинансиране на изпълнение на мерки за енергийна ефективност във Второ СУ „Акад. Емилиян Станев“.

Район „Витоша“ е спечелил проект от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), „Програма за климата“, за 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“. Съгласно условията на Фонда финансирането на проектите става в съотношение – 15% от бенефициента и 85% от НДЕФ. При направените обследвания е установено, че за изпълнение на енергийната ефективност са необходими около 749 757 лева. Необходимо е дофинансиране от страна на Столична община в размер на 264 467 лева.

Второ СУ е най-голямото учебно заведение на територията на район „Витоша“. В него за учебната 2021 – 2022 г. се обучават 1499 ученика. От всичките 8 учебни заведения на територията па района единствено във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ не са изпълнени мерки по енергийна ефективност, свързани с топлоизолиране на външни стени и покриви. През 2013 г. е направена цялостна подмяна на отоплителната инсталация, а през последните години е подменено и осветлението с енергоспестяващо. Сградата се отоплява на ТЕЦ.

След реализирането на заложените мерки за енергийна ефективност учебното заведение ще намали разходите си за отопление, като освободения ресурс ще може да се използва за подобряване на материалната база в сферата на дигиталното обучение и др. "Радвам се, че с реализирането на този проект район "Витоша" ще има енергийна ефективност във всяко свое училище. Надявам се колегите, общински съветници, да подкрепят предложението ни“ – коментира Стефан Марков – председател на Комисията по финанси в Градския парламент.