Назад

Екип на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ участва в учение по проект за управление на земетресенията на Западните Балкани

 

Екип от експерти нa дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община, начело с директора Красимир Димитров, ще участват в провеждащата се в гр. Подгорица, Черна Гора, трета планираща среща по европейския проект „Мащабно управление на земетресенията на Западните Балкани чрез съвместни дейности по трансгранично сътрудничество“ (BALANCE), финансиран по Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз (DG ECHO).

Проектът предвижда разработване на сценарий за мащабно управление за голямо земетресение на територията на Черна Гора и осигуряване на съвместни действия от международните партньори при провеждане на теренно учение. Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са изключително подготвени и обучени, провели са няколко предварителни обучения за подготовка и разполагат със специализирано оборудване за издирване и спасяване при заметресенния, на което разчитат и страните партньори по проекта. Партньори на Столична община в проекта са организации и структури на гражданска защита от Черна гора, Албания, България, Кипър, Гърция, Италия и Испания.

Включването на екипа на столичната дирекция „Аварийна помощ и превенция“ в пилотното учение дава възможност за последващо сертифициране и валидиране действията ѝ за реакции при бедствия и аварии от страна на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз за работа на терен извън България.

Изпълнението на проекта се осъществява в рамките на 24 месеца, като започна в началото на 2021 г.