Назад

Проведе се първото заседание на Консултативния съвет за политики за младежта

Днес се проведе  първо заседание на Консултативния съвет за политики за младежта към кмета на Столична община.

Консултативният съвет е създаден по инициатива на столичния кмет Йорданка Фандъкова, а целта е младите хора да участват активно със свои идеи в развитието на града и при вземане на решения, свързани с политиките за младите хора. В Съвета членуват представители на Ученически парламенти, Студентски съвети, неправителствени организации, като структурата е отворена за включване на нови участници.

„Управлението на един град означава да имаш идеи за развитието му, но и да привличаш подкрепа, да чуваш това, което гражданите  искат и да работиш заедно с тях за дългосрочната визия на града – каза кметът Фандъкова по време на заседанието. – Вашето включване за мен е знак, че управлението на града ви интересува, вълнува и вие искате да участвате в него. Благодаря ви, че ще отделите време, сили и енергия за обсъждане и решаване на проблеми, касаещи града и неговите граждани. За да бъде градът ни такъв, какъвто искаме, е важно да имаме идеи и да ги споделяме, но и да участваме в тяхната реализация. Процесът по създаване на успешни и ефективни политики за младите хора е творчество, което изисква креативност, подкрепа от експерти, но и предоставя възможност на самите млади хора да реализират мечтите си“ – допълни още столичният кмет.