Назад

През 2019 г. стартира Столична програма „Социални иновации“

"През 2019 г. ще започне Столична програма „Социални иновации“. Тя е създадена във връзка с подписаното през 2018 г. Споразумение за постигане на социална закрила чрез социални услуги между Столична община и гражданските организации." Това каза при представянето на бюджета на София за 2019 година заместник-кметът на София Албена Атанасова.

По програмата ще бъдат финансирани проекти за социални иновации. Целта е подобряване качеството на живот на уязвими групи, прилагането на нови проекти за социални иновации. Средствата за финансиране на програмата са осигурени изцяло от общинския бюджет.

Столичната община е развила над 100 социални услуги заедно с клубовете на пенсионера. Това са Центрове за временно настаняване, Кризисни центрове за настаняване на бездомни, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Защитени жилища, Наблюдавани жилища.