Назад

Кметът на София Йорданка Фандъкова и зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова ще подпишат договор за създаване на „Център за подкрепа за лица с увреждания

На 18 септември 2018 г. от 13.00 часа в сградата на Столичната община кметът на София Йорданка Фандъкова и заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова ще подпишат договор за изпълнение на проект за изграждане на „Център за подкрепа за лица с увреждания“ – София със 100% безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2012 – 2020“. Договорът ще бъде подписан в зала "Официална" в сградата на Столична община.

По проекта ще бъде създадена пилотна услуга „Център за подкрепа за лица с увреждания“ (ЦПЛУ) за осигуряване на комплексна подкрепа чрез интегрирани социални услуги в общността за лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, и подкрепа на семействата и близките, които полагат грижа за тях. За ефективното функциониране на услугата ще бъде осигурен квалифициран екип от 20 специалисти, който ще бъде обучен за управлението и предоставянето на новите услуги. Срокът за изпълнение на договора между ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Столична община е 18 месеца.

Целта на процедурата, по която се финансира проектът, е да бъде осигурена качествена грижа за лицата с тежки увреждания чрез създаване на иновативни центрове за комплексна подкрепа на лица с увреждания и техните семейства в 6 общини в България.