Назад

Фандъкова: Столична програма „Социални иновации“ започва от 2019 г.

"Столична програма „Социални иновации“ започва от януари 2019 г." Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова на провелата се конференция „Партньорство за промяна” в присъствието на комисар Мария Габриел и министър Бисер Петков.

Кметът Фандъкова представи социалната политика на Столична община. През 2017 г. Столична община сключи Споразумение за сътрудничество с 26 работещи на територията неправителствени организации, подпомагащи дейността в социалната сфера.

От началото на януари ще стартира процедура за подаване на предложения за кандидатстване по Столична програма  „Социални иновации“. По нея се предоставя финансиране на краткосрачни проекти за социални иновации. Средствата за финансиране на Програмата са осигурени изцяло от общинския бюджет.

Като важни партньори в реализиране на социалната политика общината привлича и работи с експерти и отдава управлението на социални услуги на външен доставчик. През 2010 г. на територията на Столична община съществуваха 13 социални услуги в общността. Сега от съществуващите към настоящия момент – 86 социални услуги за деца и пълнолетни лица. Социалните услуги са: Центрове за работа с деца на улицата; Наблюдавано жилище, Дневни центрове и Центрове за настаняване на деца и/или младежи с увреждания и др.

Столичната община подкрепя социалното предприемачество по няколко направления, които се развиват на база и продиктувани от спецификата на тази сфера. Приоритетите, в които се развива конкретна дейност, са:

- Предоставяне на база и безплатни обучения чрез общинска Софийска лаборатория за иновации;

- Отворени са възможности за финансиране на проекти на граждански организации (Програма „Европа” и "Програма за социални иновации"). Още в началото на 2015 г. Столична община чрез програма „Европа“ подкрепи финансово проекта „Менторска програма за социални предприемачи в София“ (на Фондация за градски проекти и изследвания).

- Насърчаване на граждански креативни решения чрез организиране в партньорство с университети, бизнес и национални институции на хекатони като след това помага за реализация на идеите на наградените отбори.

- Анализ на опита и участие в международни проекти за подобряване ефекта и въздействието от социалното предприемачество.