Обратно Столичната община инвестира през последните години както в превенция от бедствия, така и в система за видеонаблюдение

"Сигурността е  ключов приоритет  за всички кметове, независимо от  мащаба на градовете, които управляваме. Тази задача реализираме в постоянно взаимодействие на първо място със СДВР, КАТ и Пожарна безопасност, а при конкретни аварийни ситуации – включвайки и други компетентни институции." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на годишната среща на местните власти, организирана от НСОРБ на тема: „Опазване на обществения ред, превенция и защита при бедствия“.

Кметът Фандъкова посочи, че Столичната община инвестира целенасочено в създаване и разширяване на система за видеонаблюдение, както и в специално оборудване за превенция и  действия при аварийни ситуации и природни бедствия. Дейността по опазване на обществения ред и защита на населението на територията на Столична община се осъществява от две дирекции: дирекция „Сигурност“ и дирекция „Аварийна помощ и превенция“.

Преди няколко години Столична община създаде "Звено за аварийна помощ" към дирекция „Сигурност“. Екипите имаха задача да реагират бързо и адекватно в помощ на гражданите при аварийни или бедствени ситуации и  да подпомагат дейността на всички останали дирекции в общината. Работата показа, че "Звеното" е изключително полезно и затова през 2016 г. то беше преструктурирано в дирекция, в която сега работят 35 служители. Всички те са отлично екипирани и оборудвани, така че да реагират бързо както при обезопасяване на произшествия, които са всекидневие в милионен град като София, така и при много по-тежки аварийни или бедствени ситуации.

Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ е единствената по рода си общинска структура в страната, която има правомощията да взаимодейства с всички структури, ангажирани с дейности по превенция и защита на населението при бедствия. В дирекцията работят Оперативен дежурен център и  аварийно-спасителни екипи на денонощно дежурство.

Оперативният дежурен център  осъществява денонощно видеонаблюдение, приема сигнали от Автоматизирана информационна система на 112, наблюдава системата за ранно откриване на горски пожари и получава в реално време информация за опасни явления от радарната система на Агенцията за борба с градушките.

Преди няколко години бе изградена система за ранно предупреждение и прогнозиране при наводнения, която обхваща 23 точки по поречията на 4 от големите реки, които преминават през града. Аварийно-спасителните екипи работят по превантивни и аварийно-спасителни дейности. Аварийните екипи се включват при нужда в помощ и на други общини.

За да могат да реагират адекватно и навременно, Столичната община осигурява ежегодно средства за нужното техническо оборудване. Дирекцията разполага с 11 автомобила, от които 5 с висока проходимост, 3 аварийно-спасителни автомобила, една линейка, специализиран автомобил за превоз на животни и мобилен щаб. Дирекцията разполага с две ремаркета, оборудвани със специализирана техника – модул „Наводнение“ и модул „Пожарогасене“ и съвременна техника и оборудване за спасителни и аварийно-възстановителни дейности.

Експертният състав участва в работата по Плана за защита на населението при бедствия, Общинската програма за намаляване риска от бедствия и в работата на всички комисии, които правят оценка на риска, с цел недопускане и/или намаляване на последиците от бедствия и аварии.

Много е важна превенцията. С тази цел се провеждат и обучения за реакция при бедствия на деца, ученици, държавни и частни институции; изграден е учебен полигон. За периода 2017 г. – 2018 г. обучение са преминали над 1700 деца и ученици, служители от 4 посолства и 5 държавни структури. Дирекцията ръководи дейността и на Доброволно формирование на Столична община, което в момента е от 67 човека.

Освен дейностите по превенция и реакция при аварийни ситуации и бедствия, Столичната община работи активно и за опазване на обществения ред. Чрез дирекция „Сигурност“ е изграждена и се поддържа система за видеонаблюдение на публични пространства, училища и детски градини; организира се процесът на провеждане на мероприятия на публични пространства, в това число и по Закона за събранията и митингите. Тяхната организация, спокойно протичане и сигурността на участниците и на всички граждани е сериозно предизвикателство. Затова са в постоянна координация с всички компетентни правоохранителни институции: МВР, НСО, ДАНС.

Като част от мерките за превенция и осигуряване на обществения ред се използват най-новите технологии във видеонаблюдението. По време на подготовка на страната ни за първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. заедно с МВР бе изградена Интегрирана  автоматизирана система за сигурност.

Кметът Йорданка Фандъкова акцентира, че в последните години не сме спрели да инвестираме в развитие както на системата за превенция и реакция при бедствия и аварии, така и в системите за видеонаблюдение и опазване на обществения ред. "Системите за сигурност обаче изискват постоянна поддръжка и развитие, за да можем да отговорим на все по-сериозните предизвикателства от гледна точка на сигурността."