Назад

Над 1800 сигнала са отработени от дирекция "Аварийна помощ и превенция" от номер 112

„До няколко месеца трябва да бъде внедрена новата разширена система за мобилна локализация.“ Това каза директорът на дирекция "Национална система 112" Цветомир Цеков по повод отбелязването на Европейския ден на телефон 112.

Кметът на София Йорданка Фандъкова присъства на събитието.

Ще се получава точна локализация на повикванията към спешния телефон. Новата система ще запази всички съществуващи функционалности и ще позволи въвеждането на нови, както и услуги – видео, текст в реално време.

Взаимодействието между Столична община и дирекция "Национална система 112" се осъществява при обмен на информация за постъпили сигнали, събития и инциденти или административни нарушения, неизискващи намеса на службите за спешно реагиране.

Столична община беше първата, която създаде дирекция за аварийна помощ за реакция при кризи и превенция. Столична община беше и първата, която инициира и създаде Работна станция на системата 112 в Общинските центрове за видео наблюдение.

Оперативният дежурен център на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община работи в денонощен режим и реагира на сигнали от "Националната система за спешни повиквания" с Единен европейски номер 112. През 2019 г. от дирекцията са реагирали на над 1800 сигнала.

Дирекцията поддържа постоянна готовност с денонощни екипи за извършване на действия по сигнали, свързани с пътно-транспортни произшествия, опасни химически вещества и замърсяване на околната среда, пожари, опасни дървета и клони, шахти, ел. съоръжения.