Назад

Започна обновяването на 4 детски площадки в район „Възраждане“

От 17 октомври 2018 г. район „Възраждане“ започва обновяване на 4 детски площадки в „Зона Б-18“ между бл. 106, бл. 328 и бл. 329, в „Зона Б-19“ между бл. 15 и бл. 16, в „Зона Б-5“ до бл. 14 и в кв. 335 в „Зона Б-5“.  Детските площадки  в  „Зона Б-18“ са разположени в междублокови пространства на бл. 106, бл. 328 и бл. 329 и в кв. 335 в „Зона Б-5“ и цялостно ще бъдат обновени. И на двете детски площадки предстои полагане на ударопоглъщаща настилка, нови съоръжения за игра и малко комбинирано съоръжение.

Детската полощадка в „Зона Б-19“ между бл. 15 и бл. 16 ще се обнови с поставяне на ударопоглъщаща настилка и нови съоръжения за игра.

В „Зона Б-5“ до бл. 14 детската площадка ще бъде разширена с 40 кв. м, като ще бъде положена настилка и нови малки съоръжения за игра.

Всички материали и съоръжения, които се поставят на детските площадки, отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба.

Започналото обновяване на детските площадки е част от цялостното обновяване на зелените площи при бл. 15 и 16 в „Зона Б-19“ и в кв. 335 в „Зона Б-5“. Предстои възстановяване  на зелените площи, настилки на алеите и засаждане на нова декоративна храстова и тревна растителност.