Назад

Зелените трамвайни релси от "Руски паметник" ще бъдат удължени до пл. „Македония“

Оформя се линеен градски парк

Зелените трамвайни релси от пл. "Руски паметник" ще бъдат удължени до пл. „Македония“, а в зоната ще бъде оформен линеен градски парк. Промените в проекта дават възможност да бъде направена по-зелена градска среда.

Прекратяването на процедурата за реконструкция на трасето на трамвай № 5 от "Руски паметник" до "Княжево" даде възможност да бъдат направени промени в проекта. С тях се запазват 163 места за паркиране, както и локалните платна за движение.

"С промените, направени от едно от най-големите френски архитектурни бюра „Вилмот архитекти“ (http://www.wilmotte.com/fr) се предвижда увеличение на озеленяването – 467 дървета и 3720 кв. м зелени площи. Осигурява се пешеходното и велодвижението и се създават места за почивка. Напречните връзки ще бъдат обогатени с по-подходящи пресичания на трамвайното трасе" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

Запазването на броя на местата за паркиране е едно от основните ни изисквания, защото прилежащите зони са строени в началото на миналия век, повечето от сградите нямат гаражи и хората, които живеят там, нямат места за паркиране.

Архитектите от „Вилмот архитекти“ ще консултират по промените, а архитектите от българска страна трябва да преработят документацията.