Обратно Столичната община се включи в инициативата на ООН "Дървета в градовете"

Столичната община се включи в "Дървета в градовете" (Trees In Cities) на Икономическата комисия за Европа на ООН. Това е доброволна инициатива, насочена към кметовете и местните власти по целия свят, която ще допринесе за постигане на част от целите за устойчиво развитие.

Столичната община ще участва в нея като засади над 12 000 дървета през 2020 г. Напредъкът по изпълнение на ангажиментите за засаждане на нови дървета ще се проследява on-line чрез интерактивна диаграма на интернет страницата на инициативата. След успешното приключване на предизвикателството Икономическата комисия за Европа на ООН ще предостави на Общината доклад за напредъка.

Ползите за градовете от присъединяване към проявата са смекчаване изменението на климата и подобряване на устойчивостта на града. Едно дърво може да абсорбира до 150 кг въглероден диоксид годишно и да осигури по естествен начин охлаждането на въздуха. Дърветата намаляват нуждата от климатизация, намаляват градските замърсители, имат и положителен ефект върху човешкото здраве. Дърветата имат  и съществена роля в опазване на биоразнообразието. Те осигуряват подслон, храна и са естествен хабитат за животни и растения. Доказано е, че градските зелени площи оказват положително влияние и върху социалното сближаване.