Обратно Столичната община разкрива временен пункт за изземване на излезли от употреба електрически уреди

Временен мобилен пункт за изземане на електрическо и електронно оборудване ще бъде разкрит в четири поредни дни близо до паметника на В. Левски в София. От 28 до 31 май мобилният пункт ще приема стари уреди, зарядни и кабели между 12 и 14 часа, за да бъде в максимално улеснение на работещите и живеещите в района. 

Напомняме, че изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване в контейнерите за смесени битови отпадъци е забранено. За улеснение на гражданите Столичната община има сключени договори с организации по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Всички граждани, които имат уреди за изхвърляне, могат да се обадят на телефон 0800 14 100 или 0885 77 00 41 и уредите им ще бъдат взети от дома безплатно.

Правилното изхвърляне на този вид отпадъци е от изключително значение и има както екологични, така и социални ефекти.

Инициативата е част кампанията „Зеленото приключение“, в която Столичната община си партнира с радио N-Joy.