Обратно Стартират обработките на зелените площи срещу кърлежи, комари и гризачи

Екипът на дирекция „Зелена система“ към Столична община започва поетапна обработка на зелените площи срещу кърлежи, комари и гризачи. Обработката ще се провежда по предварително съгласуван график и ще обхване общинските зелени площи на територията на цялата община. Извън площите, които са обхванати в графика, при постъпили сигнали от граждани, ще се предвижда и допълнителна обработка на общински зелени площи. 

Предстоящите за непосредствено третиране терени ще се обозначават от фирмите изпълнители с информационни табели, в които е посочен вида обработка, вкл. използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Напомняме, че задължителните годишни обработки са, както следва:
- трикратна обработка срещу комари, в т.ч. 1 ларвицидна през м. март – април, и при необходимост – допълнителни ларвицидни през април – май и 2 имагоцидни – юни – юли, август – септември; 
- двукратна обработка срещу кърлежи през м. април – май и август – септември;
- еднократна обработка срещу бълхи през м. юни – юли;
- двукратна обработка срещу гризачи през  м. март – април и септември – октомври.

График за изпълнение на обработките се публикува на официалната страница на Столична община и на видно място в районната администрация. Графиците са валидни при благоприятни климатични условия за всички обработки и при нискоокосена трева за кърлежите и бълхите. Обработките се извършват рано сутрин до 10.00 часа, а срещу комари – късно вечерта след 20.00 часа. 

Специализиран контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.