Обратно Нови 6200 дървета са засадени в Новата гора на София

6200 нови дървета са засадени в Новата гора на София край "Суходол" в първите 3 уикенда от третия сезон на залесителната инициатива. Дърветата са засадени изцяло от доброволци, като фиданките, инструментите и ръкавиците за засаждането се предоставят от Столична община. С новопосадените дръвчета общият брой на фиданките в новия зелен пояс край София е 26 200. Последващи грижи за засаждането се полагат от лесовъдите – експерти от Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“.

Новата гора на София край "Суходол" е проект на Столична община за трансформация на пустеещи общински земи в гора. За засаждането на фиданките се разчита изцяло на доброволци, като за максимално улеснение е разкрита временна автобусна линия в рамките на градския транспорт – 56А, която превозва желаещите да се включат в залесяването от спирка "Метростанция „Вардар“ до самия вход на гората в "Суходол". Залесителните мероприятия се провеждат всяка събота и неделя, между 10 и 16 часа, докато времето позволява.

Повече информация за проекта и как да се включите в инициативата: www.novatagora.bg