Назад

Нова детска площадка в „Надежда“, изградена с участието на домакинства в проект за разделно събиране на отпадъци

Зам.-кметът по околна среда на Столична община Йоана Христова откри на 1 юни детска площадка в ж.к. „Надежда 1“. Изградена е след участието на 300 домакинства в пилотна инициатива за насърчаване на разделното събиране на отпадъци от домакинствата, която се изпълнява в рамките на проект за „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране – Benefit-As-You-Save“,  финансиран по програма „Балкани – Средиземно море“.

„В природата не съществува отпадък, това е ресурс. Правилно събраните отпадъци се преработват и придобиват нов живот, – каза в приветствието си  зам.-кметът Христова и уточни, че "така не само пазим околната среда, но и съхраняваме ресурси за идните поколения." От името на кмета на София Йорданка Фандъкова тя благодари на доброволци за участието им в инициативата и пожела на всички прекрасен празник. По-късно Христова разговаря с участници в проекта за предизвикателствата, които срещат при изпълнението му.

Пилотна инициатива за насърчаване на разделното събиране на отпадъци от домакинствата  в  бл.  №№ 150, 151, 152 и 160 от район „Надежда“ започна на  1 март  и е изцяло на доброволен принцип.  За ефективната реализация на проекта всички 300 домакинства получиха безплатен комплект домашни контейнери за разделно събиране на отпадъците, биоразградими чували за хранителни отпадъци и ключ за достъп до изградените в близост до блоковете пет ограждания „Зелен остров“ със споделени контейнери за разделно събиране на отпадъците. Запълването на контейнерите се следи от сензори, а подадените данни се ползват от заинтересованите страни. Продължителността на инициативата  е  12 месеца.  Информацията, придобита в хода на проекта ще бъде използвана при формирането на  политиките на Столична община, свързани с управлението на отпадъците.

На откриването децата и родителите бяха и в компанията на супер морковът „Мори“ и аниматори, които създадоха празнично настроение и ги провокираха да се включат в забавни игри, изграждащи навици за разделно събиране на отпадъци и поддържане на цветните площи. На събитието присъстваха и кметът на район „Надежда“ Димитър Димов, представители на Столична община и много граждани.