Назад

Направени са обработки срещу кърлежи на парка на НДК, Военна академия и гробищните паркове

Продължават обработки срещу кърлежи. Днес са извършени обработки на зелени площи в парка на НДК и на Военната академия „Г. С. Раковски“, както и площи в район „Витоша“.

Обработките на общински зелени площи – паркове, градини, междублокови пространства, зелени ивици към транспортни трасета, общински гробищни паркове се извършват при сухо време и окосени тревни площи.

Направени са обработки срещу кърлежи на парковете, градините и междублоковите пространства, гробищните паркове, като в масово посещаваните паркове и градини на Столична община и на зелени площи, където се провеждат спортни и културни дейности, до момента е извършена двукратна обработка срещу кърлежи. Извънредни обработки са направени на парка при НДК, "Борисова градина", Южен парк, зелени площи към резиденция "Бояна", парка при Военна академия, парк „Хиподрума“. Извършена е и допълнителна обработка на гробищните паркове в периода 10 – 13 юни 2019 г. срещу кърлежи и комари във връзка с предстоящото възпоменание Задушница. Тази пролет е направена и обработка срещу ларви на комари на естествени и изкуствени водоеми, речни корита. Направена е и обработка срещу гризачи на парковете, градините и междублоковите пространства, гробищните паркове, транспортните ивици и булеварди.

При получени сигнали от граждани се маркират рисковите места и се подават на фирмата изпълнител за допълнителни третирания в рамките на определените площи и средства.

Следващата седмица ще стартират обработките срещу бълхи съгласно годишния график. Тези обработки влияят и на кърлежите.

Работата на екипите, които третират тревните площи, се извършва рано сутрин преди масовото посещаване на парковете.

Контролът на дейностите се извършва от специалистите на Столичното РЗИ, еколозите на районите заедно с дирекция „Зелена система“ на Столичната община.