Назад

Над 70 км речни корита в София са предвидени за почистване тази година

"През 2019 г. в Програмата на Столична община са предвидени да бъдат почистени 70 км речни корита, като за това са отделени 1,7 млн. лева." Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова, която провери оборудването и Центъра за наблюдение към дирекция „Аварийна помощ и превенция“. 

"Превенцията е ключова задача и затова съм възложила денонощно наблюдение" – подчерта кметът Фандъкова.
През 2018 г. аварийно спасителните екипи на Столичната община, с директор Красимир Димитров, са реагирали на 1860 сигнала.

Екипите почистват аварийно речни корита в различни райони. Фандъкова провери готовността за реакция при спешни ситуации. Целта е да се установи дали са готови за предприемане на мерки и организиране за реакция при повишаване на нивата на реките и язовирите заради топенето на снеговете в столицата. Това е един от приоритетите на общината, която следи нивата на реките и язовирите на територията на София.

Екипите на дирекцията следят обстановката в града и извършват обходи на терен на улици и булеварди с цел превенция. В Оперативния дежурен център на дирекцията се получава информацията от изградените системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при повишаване на речните нива.

През 2019 г. ще се реализира проект за ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров с дължина 1 897 м. На проверката присъстваха и представители на Столичната пожарна и на Напоителни системи.

Фотограф: Гео Калев